หน้าแรก  กิจกรรม  กระดานถามตอบ  สมุดเยี่ยมชม  เกี่ยวกับเรา  ติดต่อ
..:: หน่วยข่าวกรองทางทหารยินดีต้อนรับ::.... ปราชญ์แห่งสนามรบ
ความเร็ว Internet ภายในหน่วย
พอใจ
ไม่พอใจ
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
ระบบภายในหน่วย ขกท.
หน่วยงานราชการ
  กระทรวงกลาโหม
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  รัฐบาลไทย
หน่วยภายในกองท้พบก
  กองพันข่าวกรองทางทหาร
  รวม link ภายใน ทบ.
หนังสือพิมพ์ออนไลน์
  คม ชัด ลึก
  เดลินิวส์
  ไทยรัฐ
  แนวหน้า
  ประชาชาติธุรกิจ
  ผู้จัดการ
  สำนักข่าวไทยมุสลิม
ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
  ศูนย์การเรียนรู้ ภาคกลาง
  ศูนย์การเรียนรู้ ภาคเหนือ
  ศูนย์การเรียนรู้ภาคใต้
เว็บไซต์บริการ
  ตรวจสภาพการจราจร
  ตารางรถทัวร์
  ตารางรถไฟ
เว็บน่าสนใจ
  พุทธวจน

"ระเบียบสารบรรณ ทบ.ใหม่"

ผบ.ทบ.ได้กรุณาอนุมัติให้ยกเลิก ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยงานสารบรรณฯ เดิม จำนวน ๒ ฉบับ และให้ใช้ระเบียบฯ ปี ๒๕๕๕ แทน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๒๐ ก.ค.๕๕ เป็นต้นไป สามารถ Download ระเบียบดังกล่าวได้ที่ เว็บไซต์ กรมสารบรรณทหารบก เพื่อใช้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านสารบรรณของ ทบ.ต่อไป กรมสารบรรณ ทบ.

  หน้าแรก   |   กิจกรรม   |   กระดานถามตอบ   |   สมุดเยี่ยมชม   |   เกี่ยวกับเรา   |   ติดต่อ  


You are visitors number

     
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th