.    
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก

  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  1.รายนามอดีต ผบ.ป.พัน.721
  2.ผู้บังคับกองพันท่านปัจจุบัน
  3.ทำเนียบนายทหาร ป.พัน.721
  1.ประวัติหน่วย
  2.เกียรติประวัติของหน่วย
  3.วีรกรรมการปฏิบัติงานของหน่วย
  4.การปฏิบัตินอกเหนือสงคราม
  ศูนย์การเรียนรู้ ป.พัน.721
  กิจกรรมภายในหน่วย
  1.กองร้อยปืนใหญ่ที่1
  2.กองร้อยปืนใหญ่ที่2
  3.กองร้อยปืนใหญ่ที่3
  4.กองร้อยกองบังคับการ
  5.กองร้อยบริการ
  ป.71
  ป.72
  ป.พัน.711
  ป.พัน.712
  ป.พัน.713
  ป.พัน.721
  ป.พัน.722
  ป.พัน.723
  พล.ป.

<------------- ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗๒๑

กิจกรรมภายในหน่วย     
พิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5
พล.ต. ศักดา  สาลีพันธ์   (ผบ.พล.ป.) และคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 55 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 กองพลทหารปืนใหญ่

การตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ป.พัน.721

 การตรวจความพร้อมกองร้อยช่วยเหลือประชาชน ป.พัน.721 วันอังคารที่ 9 ต.ค. 2555 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล,ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ให้พร้อมสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย

 


อินไซค์กองทับบกออกอากาศโดย ททบ5

แสนยานุภาพ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 721

การฝึกอบรมใช้เรือยางประกอบเครื่องยนต์
การฝึกอบรมใช้เรือยางประกอบเครื่องยนต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย เมื่อวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2555
  
   

Page :  1 2 3 4 5 6 7
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

[ << Back ]


You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th