นฝ.นศท.จทบ.อ.ต.เลขที่ ๑๐๙ ม.๘ ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดติถ์ 53000 โทร ๐๕๕-๔๔๘๑๗๘
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  รร.อุตรดิตถ์
  โรเรียนลองวิทยา
  วิทยาลัยเทคนิคแพร่
  วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่
  ใบรายงานตัว นศท.
  ใบสมัคร นศท.ชั้นปีที่ 1
  จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์
  โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
  โรงเรียนนายสิบทหารบก
  ศฝ.มทบ.32
  หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  ศูนย์เรียนรู้ ศทท.ทบ.
  ศูนย์เรียนรู้กองทัพบก
  ศูนย์เรียนรู้ค่ายพิชัยดาบหัก
  Modern nine
  Ch.7
  NBT
  Thaitv 3

ผู้บังคับหน่วยฝึก นศท.จทบ.อ.ต.

"ผู้บังคับหน่วยฝึก นศท.จทบ.อ.ต."
(เข้าชมทั้งหมด 130 คน)

 

 

ตำแหน่ง

 

ผบ.หน่วยฝึก นศท.จทบ.อ.ต.

 

ประวัติรับราชการ

จบมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่

 

จบนักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑ / ๒๕

 

จบปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

จบหลักสูตรชั้นนายร้อยเหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๑๐๓ ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

จบหลักสูตรชั้นนายพันเหล่าทหารราบ รุ่นที่ ๗๙ ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี

 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

จบหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์ ร่นที่ ๒๗ ณ รร.กร.กร.ทบ. กรุงเทพมหานคร

 

จบหลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดที่ ๓๒ ณ รร.เสนาธิการทหารบก กรุงเทพมหานคร

 

ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังรักษาสันติภาพ ๙๗๒ ไทย/ติมอร์ตะวันออก ผลัดที่ ๔

 

เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๕

 

 


อ่านบทความถัดไป
1เว็บเพื่อนบ้าน

You are visitors number

 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th