side_picture.jpg width_224
 หน้าแรก
 ประวัติหน่วย
 เกียรติประวัติหน่วย
 รายนามผู้บังคับกองพัน
 ภารกิจและพันธกิจ
  เว็บบอร์ด
  ติดต่อเรา
 
ประวัติผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 (409)
เว็ปไซต์เครือข่ายกาญจนาภิเษก (551)
บทเพลงพระราชนิพนธ์ (583)
พระราชประวัติ (594)
ประมวลภาพในหลวง (775)
ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ กองทัพภาคที่ 3 (925)
พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการทหาร (368)
ระเบียบคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพบกว่าด้วยการออมทรัพย์ ปี54 (536)
ระเบียบการลาศึกษานอกเวลาและใช้เวลาบางส่วน ปี 2549 (915)
ภาค ๒ ว่าด้วยสิทธิที่ควรมีควรได้ (333)
ภาค ๓ ว่าด้วยการส่งกำลังบำรุง (482)
ภาค ๕ ว่าด้วยเบ็ดเตล็ด (484)
ภาค ๑ ว่าด้วยการปกครอง (516)
ภาค ๔ ว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับทหาร, ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย และพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ (558)
วันที่ 10 พ.ค.57  (2)New
     
วันที่ 10 พ.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล ผบ.ป.พัน.20 จัดกำลังพลออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตะภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงเรียนบ้านโคน อ.พิชัย จว.อ.ต.

วันที่ 11 พ.ค.57 (2)New
     
วันที่ 11 พ.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ ตรีวิมล ผบ.ป.พัน.20 จัดกำลังพลออกให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวาตะภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ณ บ.ดงสระแก้ว ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 17 เม.ย.57 (4)New
     
วันที่ 17 เม.ย.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล ผบ.ป.พัน.20 เป็นประธานพิธีประดับยศใหักับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ หน้า บก.ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 29 เม.ย.57 (5)New
     
วันที่ 29 เม.ย.57 ร.อ.กรกช  อยู่ยืด ฝอ.3 ป.พัน.20 เป็นผู้แทน ผบ.ป.พัน.20 เป็นประธานพิธีปลดปล่อยทหารกองประจำการ และมอบใบประกาศเกียรติคุณ แก่ทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/55 ณ หน้า บก.ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 22 พ.ค. 57 (9)New
     
วันที่ 22 พ.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 ให้การต้อนรับ พล.ต.บรรเจิด  ฉางปูนทอง ผบ.พล.ม.1 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ของหน่วย ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 23 ม.ค.57 (19)New
     
เมื่อ 23 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 เป็นประธานพิธีเปิดการเรียนการสอนภายในหน่วย (Unit School) ภาษาประเทศเพื่อนบ้านและภาษาท้องถิ่น (ภาษาจีนกลาง) ณ ห้องเรียน ป.พัน.20 ร้อย.2 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล  จว.อ.ต.

วันที่ 5 ธ.ค.56 (19)New
     
เมื่อ 5 ธ.ค.56 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล ผบ.ป.พัน.20 ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำบุ­ตักบาตร, กล่าวถวายพระพร และจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5 ธันวามหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์  รายละเอียด...

วันที่ 7 พ.ค.57 (20)New
     
วันที่ 7 พ.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 ให้การต้อนรับ พ.อ.กิตติพงษ์  แจ่มสุวรรณ  ผบ.ป.21  ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/57 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 11 ม.ค.57 (21)New
     
เมื่อ 11 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  ร่วมกับเทศบาลตำบลพระเสด็จ จัดงาน     วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬา ป.พัน.20 ร้อย.2 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 23 ม.ค.57 (21)New
     
เมื่อ 23 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 จัดการประชุมพบปะเสนาสนเทศกับกำลังพลและครอบครัว ณ ห้องเรียน ป.พัน.20 ร้อย.2 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล  จว.อ.ต.

วันที่ 18 ม.ค.57 (22)New
     
เมื่อ 18 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  พร้อมด้วยกำลังพล เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงไชยเฉลิมพล ร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ จทบ.อ.ต. ณ สนามกีฬาหมอนไม้ อ.เมือง จว.อ.ต.

วันที่ 26 ธ.ค.56 (22)New
     
เมื่อ 26 ธ.ค.56 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  เป็นประธานพิธีประดับยศให้กับ กพ. ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ หน้า บก.ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต. รายละเอียด...

วันที่ 3 ก.พ.57 (23)New
     
เมื่อ 3 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  ได้ให้การต้อนรับคณะแม่บ้านกองทัพบก กลุ่ม พล.ม.1 ในโอกาสตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ ณ บก.ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ  อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 8 พ.ค.57 (23)New
     
วันที่ 8 พ.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  เป็นประธานพิธีต้อนรับและเปิดการฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2557 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต.

วันที่ 19 ม.ค.57 (24)New
     
เมื่อ 19 ม.ค.57 พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 จัดงานวันพร้อมญาติทหารใหม่ และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับทหารใหม่ที่มีลักษณะทหารดีเด่น และยิงปืนดีเด่น ณ ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล  จว.อ.ต.

วันที่ 5 ธ.ค.56 (29)New
     
เมื่อ 5 ธ.ค.56 ร.อ.สุเทพ  ธูปทอง  ผบ.ป.พัน.20 ร้อย.3 เป็นผู้แทน ผบ.ป.พัน.20 ร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมีพระชนมพรรษา 86 พรรษา 5ธ้นวามหาราช ณ โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร อ.ลับแล จว.อ.ต.  รายละเอียด...

วันที่ 26 ธ.ค.56 (32)New
     
เมื่อ 26 ธ.ค.56  พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20  พร้อมด้วย กพ. และครอบครัว จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ สนามข้าง ป.พัน.20 ร้อย.2 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต. รายละเอียด...

วันที่ 9 ธ.ค.56 (36)New
     
เมื่อ 9 ธ.ค.56  พ.ท.จิตรเทพ  ตรีวิมล  ผบ.ป.พัน.20 ให้การต้อนรับ พล.ต.พันธ์ศักดิ์  จันทร์ด้ง  รอง.มทภ.3 (1) ในโอกาสเดินทางมาตรวจสภาพอาคาร, บ้านพัก ที่ของบประมาณซ่อมแซมในปี 58 ณ ป.พัน.20 ค่ายพระศรีพนมมาศ อ.ลับแล จว.อ.ต. รายละเอียด...


ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก

ยุทธการผาเมืองเผด็จศึก เป็นยุทธการของกองทัพภาคที่ ๓ ที่ใช้ในการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

คลิปวีดีโอ

http://youtu.be/P94A0W3N_sU

ยุทธการสุริยพงษ์

ยุทธการสุริยพงษ์ เป็นยุทธการที่ใช้ในการปราบปรามขบวนการก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในพื้นที่จังหวัดน่าน

คลิปวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=t1APfmTD0XQ


View All >>
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  กรมการข่าวทหารบก
  กรมกำลังพลทหารบก
  กรมกิจการพลเรือนทหารบก
  กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21
  กรมยุทธการทหารบก
  กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก
  กรมสารบรรณทหารบก
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองพลทหารม้าที่ 1
  ศูนย์การทหารปืนใหญ่
  กองทัพภาคที่ 3
  google
  goolgle/maps
  kanchanapisek
  sanook
  teenee
  youtube
  ข่าว คม ชัด ลึก
  ข่าว เดลินิวส์
  ข่าว ไทยรัฐ
  ข่าวสด
  ดูทีวีช่อง 3
  ดูทีวีช่อง 5
  ดูทีวีช่อง 9
  ดูทีวีช่อง ASTV
  ดูทีวีช่อง NBT
  ดูทีวีช่อง ไทยPBS
  ดูทีวีช่อง ไทยไชโย
  หน้าแรก   |   ประวัติหน่วย   |   เกียรติประวัติหน่วย   |   รายนามผู้บังคับกองพัน   |   ภารกิจและพันธกิจ   |    เว็บบอร์ด   |    ติดต่อเรา  All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th