หน้าแรก   กิจกรรม  เกี่ยวกับเรา   ติดต่อเรา
Welcome to Office of the Defence and Army Attache Yangon's Website
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก
  กรมราชองครักษ์
  กระทรวงกลาโหม
  กองทัพบก
  กองทัพเรือ
  กองทัพอากาศ
  กองบัญชาการกองทัพไทย
  สภาความมั่นคงแห่งชาติ
  สำนักงาน ป.ป.ส.
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
  สำนักนายกรัฐมนตรี
หน่วยงานด้านการข่าว
  กรมกิจการชายแดนทหาร
  กรมข่าวทหาร
  กรมข่าวทหารบก
  กรมข่าวทหารเรือ
  กรมข่าวทหารอากาศ
  กระทรวงการต่างประเทศ
  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
สน.ผชท.ทหารไทย ณ ต่างประเทศ
  สถานเอกอัครราชทูตไทย/ย่างกุ้ง
  สน.ผชท.ทบ.ไทย/จาการ์ตา
  สน.ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว
  สน.ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง
  สน.ผชท.ทหารไทย/กัวลาลัมเปอร์
  สน.ผชท.ทหารไทย/วอชิงตัน
  สน.ผชท.ทหารไทย/เวียงจันทน์
เวปไซต์สำคัญ
  เตรียมทหาร 25
  ทหารดอทคอม
  ธนาคารทหารไทย
  นายร้อย จปร.36
  นายร้อยตำรวจ 41
  นายเรือ 82
  นายเรืออากาศ 32
  โรงเรียนเตรียมทหาร
  เวปไซต์สำเร็จรูปกองทัพบก
Link สำคัญ
  ข้อมูล กองทัพ สมม.
  ข้อมูล กองทัพบก สมม.
  ข้อมูล กองทัพเรือ สมม.
  ข้อมูล กองทัพอากาศ สมม.
  ทำเนียบประธานาธิบดีเมียนมาร์
  ปรับย้ายนายทหารสัญญาบัตร
  หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
  อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ข่าวสาร & หนังสือพิมพ์
  Asia Times
  The Nation
  TV5
  เดลินิวส์
  ไทยโพสต์
  ไทยรัฐ
  บางกอกโพสต์
  มติชน
E-mail
  E-Mail กองทัพบก
  Facebook
  GMail
  Hotmail
  Mail.go.th
  Yahoo Mail

งานวันชาติและวันกองทัพ กลต.(5 Oct 12)

   เมื่อ 5 ต.ค.55 ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง และภรรยา ร่วมงานวันชาติและวันกองทัพ กลต. ณ โรงแรมเซโดน่า กรุงย่างกุ้ง โดยมี ออท.กลต./ย่างกุ้ง เป็นเจ้าภาพ และ พล.ต.San Oo ผบ.ภทบ.ย่างกุ้ง และภริยา เป็นผู้แทนฝ่าย สมม.

  


รับรอง ผชท.ทร.และ ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอย

   ผชท.ทหาร(ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง และภรรยา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกแก่คณะของ ผชท.ทร.ไทย/ฮานอย และ ผชท.ทอ.ไทย/ฮานอยและครอบครัว ในโอกาสเดินทางมาราชการ ณ กรุงย่างกุ้ง ระหว่าง 4-10 ต.ค.55

  

  


การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-เมียนมาร์ครั้งที่ 2

   1. พล.ท.อรรถนพ ศิริศักดิ์ จก.ขว.ทหาร และคณะ เดินทางเยือนเมียนมาร์เพื่อร่วมประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองไทย-เมียนมาร์ครั้งที่ 2 ณ กรุงเนปิดอว์ ระหว่าง 3-6 ก.ย.55 โดยมี พล.ท.จ่อ ส่วย จก.ขว.ทหารเมียนมาร์ เป็นประธานฝ่ายเมียนมาร์  

  

   2. ต่อมา เวลา 041445 ก.ย.55 จก.ขว.ทหาร และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.รองอาวุโส มิ้น อ่อง ไหล่ ผบ.ทสส.เมียนมาร์ ณ ห้องรับรองไชยาศิริวิมาน บก.ทสส.เมียนมาร์ โดยมี พล.อ.โซ วิน รอง ผบ.ทสส./ผบ.ทบ., พล.อ.ฮลา เท วิน เสธ.ทหาร, พล.อ.อ.เมี๊ยต เฮง ผบ.ทอ., พล.ท.จ่อ ส่วย จก.ขว.ทหาร และ พล.ร.จ.ติ่น อ่อง ซาน เสธ.ทร. ร่วมให้การต้อนรับ

  

   3. วันที่ 6 ก.ย.55 จก.ขว.ทหาร และคณะ ได้กรุณาให้เกียรติ์เดินทางมาเยี่ยม สน.ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง และร่วมรับประทานอาหารค่ำ ณ บ้านพัก ผชท.ทหารไทย/ย่างกุ้ง

 


Welcome New Air Attache (1 Oct 12)

   เมื่อ 010845 ต.ค.55 ผชท.ทบ.ไทย/ย่างกุ้ง และภรรยา พร้อมด้วยคณะ ผชท.ทหารต่างประเทศ/ย่างกุ้ง ร่วมให้การต้อนรับ น.อ.ประกฤติ กันทวงศ์ ผชท.ทอ.ไทย/ย่างกุ้งคนใหม่ และภรรยา ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง

  


งานวันชาติและวันกองทัพ มาเลเซีย (31 ส.ค.55)

   เมื่อ 31 ส.ค.55 ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง และภรรยา ร่วมงานวันชาติและวันกองทัพมาเลเซีย ณ โรงแรมเซโดน่า กรุงย่างกุ้ง โดยมี อุปทูตมาเลเซีย/ย่างกุ้ง และ ผชท.ทหารมาเลเซีย/ย่างกุ้ง และภรรยาเป็นเจ้าภาพ และ พล.ท.เต็ง เท รมว.กระทรวงกิจการชายแดนเมียนมาร์ และภริยา เป็นผู้แทนฝ่าย สมม.

  


Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
[ First ]  [<< back ]  [ next>> ]  [ Last ]  

[ << Back ]
ทำเนียบ ผชท.ทหาร(ทบ.)ไทย/ย่างกุ้ง (1865)
ข้าราชการ สน.ผชท.ทหาร (ทบ.)ไทย (2004)
สถานเอกอัครราชทูตไทย (1358)
สนง.ที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ (1385)
สน.ผชท.ทอ.ไทย/ย่างกุ้ง (1441)
สน.ผชท.ทร.ไทย/ย่างกุ้ง (1984)
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (539)
พุกาม (Bagan) (666)
กรุงย่างกุ้ง (Yangon) (688)
หงสาวดี (พะโค) (991)
มัณฑะเลย์ (1142)
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง (1211)
ข้อมูลสำหรับการเดินทาง (1271)
พระเจดีย์อุปปตะสันติ (2076)
โรงเลี้ยงช้างเผือก (2240)
สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ (2297)
ประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ (2440)
นครเนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) (4259)
รัฐธรรมนูญของเมียนมาร์ (2008) (227)
ระเบียบปฏิบัติสำหรับราชองครักษ์ (529)
คำศัพท์ทางการทูต (1202)
ระเบียบฯ ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของข้าราชการประจำการในต่างประเทศ (2279)
งานการทูตและคุณสมบัตินักการทูต (15234)
พม่าจะกลับมาครองแชมป์ส่งออกข้าว  (368)
เจาะหาความลี้ลับที่เนปิดอว์... (372)
เหตุการณ์ 8888 ในประเทศพม่า (438)
ครั้งหนึ่งในเนปิดอว์  (586)
ทวาย...ไม่ธรรมดา  (658)
เมื่อพม่า...เปิดประเทศ (อีกครั้ง) (668)
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย กับประชาธิปไตยในพม่า  (1209)
จากพะอันสู่มะละแหม่ง... (1325)
กำลังทางอากาศในอนาคตของเมียนมาร์ (1442)
โครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย (1884)
  หน้าแรก   |    กิจกรรม   |   เกี่ยวกับเรา   |    ติดต่อเรา  


 
All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th