หน้าแรก ประวัติความเป็นมา เว็บบอร์ด กำลังสำรอง สมัครสมาชิก ติดต่อเรา
 ใส่อีเมล์เพื่อรับข่าวสาร
สมัคร   ยกเลิก


กรมทหารราบที่ ๑๑๑ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน E-mail infantry111@hotmail.com โทร.0-3898-1712

กิจกรรมกรมทหารราบที่ ๑๑๑

"ด้านกิจการพลเรือน"

      

กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ร่วมกับ มูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่, บริษัทเอก - ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส), ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ร่วมกันจัด พิธีเปิดการปลูกต้นไม้ ตามโครงการ “๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล” ประจำปี ๒๕๕๕ เมื่อวันพุธที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ พื้นที่ปลูกต้นไม้ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดย พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการปลูกป่าตามโครงการฯ

กรมทหารราบที่ ๑๑๑ ร่วมกับสมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ สมาคมเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๕

พ.อ.เรืองศักดิ์ แก่นกำจร เสธ.ร.๑๑๑ เป็นผู้แทน ผบ.ร.๑๑๑ เข้าร่วมโครงการ ๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล โดยมี โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี และประธานโครงการ ๙ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหามงคล เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๕๕ เวลา ๑๔๐๐ ณ ห้องประชุมมูลนิธิรัฐบุรุษ ถ.อู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ
You are visitors number


All rights reserved © Copy right 2014 - 2016

Powered by .rta.mi.th